ses kısıklığı

Sesin gücünü, enerjisini ve kalitesini kaybetmesidir. Ses çatallanabilir, tonu değişir, incelir veya kalınlaşabilir. Ses kısıklığı kendi başına bir hastalık değildir. Bir veya birden çok hastalığın belirtisi şeklinde ortaya çıkabilir. Basit bir soğuk algınlığından gırtlak kanserine kadar değişen bir spektrumda hastalıklarla ilişkili olabilir. Ağız, dil, boğaz ve burun da ses oluşumuna etki ettiği için bu anatomik bölgeler mutlaka değerlendirilmelidir.

Ses kısıklığına en sık sebep olan hastalıklar şunlardır:

 • Larenjit – Ses Teli İltihabı: Üst solunum yollarında hastalık yapan virüs ve bakteriler solunum yolundaki tüm organları (burun, boğaz, yutak) tutabileceği gibi ses tellerinde de hastalık yapabilmekteler. Larenjit sırasında ses telleri şişer, ses tellerine gelen kan miktarı artar. Buna bağlı olarak ses kısılır ve ya hiç çıkmaz. 
 • Laringofarengeal Reflü – Boğaz Reflüsü: Mide asit içeriğinin boğaza kadar gelmesidir. Asidin yakıcı ve tahriş etkisi ile ses kısıklığı, boğazda gıcık hissi, boğaz temizleme isteği ve gece öksürüğü gibi şikâyetler ortaya çıkar.
 • Ses teli Nodülleri: Genellikle mesleğini sesiyle icra eden ya da sesinin çok veya yanlış kullanan kişilerde ortaya çıkar. Bu yüzden ses tellerinin en çok birbirine çarpan ve titreşen orta kısmında oluşurlar. Gün sonuna doğru artan ses kısıklığı ve nefesli ses ile kendini gösterirler. Sigara ve reflü nodül oluşumunu kolaylaştırmakta ve tetiklemektedir. Tedavisi ses terapisidir.
 • Vokal Kord ParalizisiSes Teli Felci: Ses tellerinden bir veya ikisinin felç olarak hareketsiz kalması ses kısıklığına neden olur. Boyun bölgesine yapılan ameliyatlar (guatr ameliyatı) sonucu, göğüs/kalp cerrahi işlemleri sonrası, bazı nörolojik hastalıklar, viral bir üsye sonrasında ve bazen nedensiz olarak ortaya çıkabilmektedir. Ses zayıf ve güçsüz çıkar. Yeme içme sırasında gıdalarda takılma hissi ve öksürük atakları olabilir. Ses teli felçlerinin bir kısmı kendiliğinden iyileşmektedir. Bu yüzden hekiminizin ön gördüğü bir süre beklemek ve takip yerinde olacaktır. İyileşmeyen ses felçlerinde ses terapileri, ses tellerine dolgu ve ses teli yaklaştırma operasyonları uygulanabilmektedir.
 • Ses Teli Polipleri: Ses tellerinin her hangi bir kısmında oluşabilen salkım gibi saplı kabarıklıklardır. Sesini hor kullanan kişilerde görülür. Boğazda takılma hissi, seste çatallaşma ve ses kısıklığına sebep olur. Tedavisi ses terapisi ve cerrahidir.
 • Ses Teli Kistleri: Ses telleri boyunca yerleşebilen sıvı dolu baloncuklardır. Kayganlığı sağlayan salgı bezlerinin tıkanması sonucu oluşurlar. Seste çatallanma ve kısıklık oluştururlar. Tedavileri şekli ameliyat ile çıkarmaktır.
 • Larinks Kanseri Gırtlak Kanseri: Gırtlak kanseri, temel olarak gırtlak yapılarının üzerini örten epitel hücrelerinin kontrolsüz büyümesi, çevre yapıları harap etmesi ile seyreden bir hastalıktır. Gırtlak kanserlerinin örtücü tabakadan kaynaklanan bu türüne Skuamoz Hücreli Kanser adı verilir ve bu organda ortaya çıkan kötü huylu tümörlerin çok büyük bir kısmını oluşturur. Gırtlak kanserleri, diğer kötü huylu tümörler gibi tedavisiz kalıp ilerlemesi durumunda boyundaki lenf bezeleri ve vücudun diğer organlarına sıçrayarak (metastaz) hayatı tehdit eder hale gelir   Gırtlak kanseri en sık ses tellerini içeren glottik bölge ve onun üzerinde kalan supraglottik bölgeden kaynaklanır.

Gırtlak kanseri nedenleri nelerdir?

 • Sigara
 • Alkol
 • Mesleki maruziyet (petrol, kimya, tekstil, ağaç sanayi)
 • Gastroözafagiyel ve laringofarengealreflü
 • Human papillomavirus
 • Genetik yatkınlık

Ses kısıklığı, boğazda takılma hissi ve yutkunma zorluğuna neden olabilmektedir. Tedavisinde hastalığın evresine göre lazer ile kapalı yöntemle, açık cerrahi ile radyoterapi uygulanmaktadır.

Diğer Ses Kısıklığı Nedenleri: Genellikler kan sulandırıcı kullanan hastalarda oluşan ses teli içerisine kanama, bazı psikojenik faktörler ile ortaya çıkan ses kısıklıkları ve nörolojik bozukluklar sayılabilir.

0

You may also like

ses terapisi
Ses Terapisi
ses hijyeni
Ses Hijyeni
ses teli nodülü kisti
Ses Teli Nodülü, Polibi ve Kisti