İşitme Kayıpları

İşitme Kaybı Tipleri

 
  • İletim Tip İşitme Kaybı: Dış ve orta kulak problemleri nedeniyle ortaya çıkan işitme kaybı türüdür. Sesin iç kulağa iletiminde fonksiyonel bozukluk söz konusudur.(Kulak zarı delinmesi, kireçlenme, orta kulak iltihabı….vs)
  • Sensörinöral Tip İşitme Kaybı: İç kulak ve daha üst işitme merkezlerinden kaynaklı ortaya çıkan işitme kaybı türüdür. İletim tip kayıptan farklı olarak işitme ile birlikte konuşmanın anlaşılırlığı da azalır.
  • Mikst Tip İşitme Kaybı: Hem sesin iç kulağa iletiminden hem de iç kulaktan kaynaklı işitme kaybı türüdür.

İşitme Kaybı Nedenleri

Özellikle ilerleyen yaşlarda tüm organlarda görülebilen yaşlanma, işitme organında da görülür ve işitme duyusu gün geçtikçe zayıflar. Tıp literatüründe ise yaşlılığa bağlı olarak gelişen işitme kayıpları “Presbiakuzi” olarak adlandırılır. Sık rastlanan işitme kaybı nedenlerini ise kısaca üç grupta toplayabiliriz:
  • Kulağa giden damarların özelliklerini yitirip artık eskisi gibi kan taşıyamaması.
  • İşitme sinirinin yaşla birlikte özelliğini kaybetmesi.
  • Beyindeki işitme merkezinin özelliğini ve işlevini yitirmesi
İşitme fonksiyonunun yaşla birlikte görevini yerine getirememesi durumunda da iki neden gözümüze çarpar. Bunlar psikolojik ve organik nedenlerdir. Kadınların erkeklere oranla işitme duyuları daha ileri yaşlarda azalmaya başlar. Ancak yine de işitme sorunu, genetik olarak da değişiklik gösterir. Bazı ailelerde daha erken yaşlarda işitme sorunu ortaya çıkabildiği gibi, bazılarında hiç görülmeyebilir. Elbette önceki yıllarda yapılan meslek de duyma kaybı nedenleri arasında yerini alır. Yıllarca gürültülü ortamlarda çalışmış orta yaşlı bireylerde işitme kayıpları sıkça görülmektedir.

İşitme kaybı neden kaynaklanır?

  • Dış kulakta sık görülen işitme kaybı nedenleri, kompakt buşon yani tıkayıcı kulak kiri ve istisnai olarak auralatrezi yani doğumsal olarak dış kulak yolunun gelişememesi sonucu oluşur.
  • Orta kulaktasık görülen nedenler; tubaldisfonksiyon yani kulak-geniz borusu problemleri, orta kulağın farklı formlardaki iltihapları, bu iltihapların sekelleri olan zar-kemikçik problemleri ile otoskleroz veya timpanoskleroz şeklinde kulak kireçlenmeleridir.
  • İç kulaktasık görülen işitme kaybı nedenleri; konjenital yani doğumsal işitme kaybı, yaşlılığa bağlı kayıp, basınç değişikliğine bağlı kayıp, yüksek sese bağlı kayıp, ilaç yan etkisine bağlı kayıp, meniere ile menenjit…
  • İşitme siniri, beyin sapı ve beyin düzeyinde sık görülen nedenler ise; akustik nörinom yani işitme siniri tümörü, beyin tümörleri ve felçler…
   

YETİŞKİN BİREYLERDE İŞİTME KAYBI DERECELERİ

Normal İşitme
20 dB’e kadar düşük sesleri işitebilirsiniz. Bunu normal işitme olarak adlandırıyoruz.
Çok Hafif Derecede İşitme Kaybı
26 – 40 dB arasındaki kayıplara çok hafif işitme kaybı diyoruz.
Hafif Derecede İşitme Kaybı
41 – 55 dBarasındaki kayıplara hafif derecede işitme kaybı diyoruz ve bu kayıplarda gürültülü ortamlarda konuşulanları takip etmekte zorluk çekersiniz.
Orta Derecede İşitme Kaybı
56 – 70 dB arasındaki kayıpları orta derecede işitme kaybı olarak adlandırıyoruz.
İleri Düzeyde İşitme Kaybı
70 – 90 dB arasındaki işitme kayıplarına ileri düzeyde işitme kaybı denir.
Çok İleri Derecede İşitme Kaybı
91dB üzerindeki işitme kayıplarına çok ileri derecede işitme kaybı denir. Bu vakalarda kişiler daha çok dudak okuyarak ya da işaret dili ile iletişim kurabilirler.  

ÇOCUKLARDA İŞİTME KAYBI DERECELERİ

0 – 15 dB arası duyan çocuklarda herhangi bir duyma sorunu yoktur.
 
16 – 25 dB arası kayıplara minimal işitme kaybı diyoruz. Minimal işitme kayıplarında, çocuklar kulaklarını hafif tıkalı hisseder. Uzaktaki konuşmaları duymakta zorluk çekebilirler.
 
26 – 40 dB arası duyma kayıplarını hafif dereceli işitme kaybı diye adlandırıyoruz. Çocuklar konuşulanları genel olarak duysa da konuşmanın bazı yerlerini, kelime sonlarını ve bazı kelimelerin sesli kısımlarını duyamayabilir.
 
41 – 55 dB arası duyma kayıplarına orta dereceli işitme kaybı diyoruz. Bu tür kayıplarda çocuklar, konuşulanların yarısından fazlasını duymazlar. Kendi seslerini düzgün olarak algılayamazlar. Konuşma tonlamasında farklılıklar görülebilir. İşitme cihazı kullanımı şarttır. Kullanılmadığı takdirde işitme kaybı olan çocuğun kelime hazinesi kısıtlanacağı gibi, sözcükleri söyleyişinde farklılıklar olacak, iletişim gücü zayıflayacaktır.
 
56 – 70 dB arası duyma kayıplarına orta-ileri dereceli işitme kaybı denir. Bu aşamada duyma kaybı yaşayan çocuk, çoğu sesi duyamamaktadır. Erken tanı konmazsa çocuğun konuşma gelişimi tamamlanmaz. İşitme cihazı ile gerekli amplifikasyon sağlanmalıdır. Çocuk ayrıca bir konuşma terapistine de görünmeli ve tedavisine başlamalıdır.
 
71 dB’den ileri kayıplara ileri dereceli işitme kaybı diyoruz. Bu tür duyma kaybında çocuk hiçbir konuşmayı işitemez. İşitme cihazı takmaksızın iletişim kuramaz.