Folliküler Tiroid Kanseri Ameliyatı

Bu gruptaki hastalar daha çok 40-60 yaş arası kadınlardır. Tiroid kanserlerinin %5 ini oluştururlar. Folliküler kanserler tiroid kanserleri içinde tanısı en zor konan gruptur. Zira bu grupta gerek ameliyat öncesi yapılmış olan ince iğne biyopsisinde gerek ameliyat sırasında yapılan dondurarak hızlı inceleme (frozensection) de lezyonun bir kanser olup olmadığını anlamak mümkün değildir. Bu türde kanser olup olmadığı ancak normal yapıdaki hücrelerden oluşan bu kitleyi çevreleyen kapsülün herhangi bir yerinde hücrelerin bu kapsülü delip dışarı çıkıp çıkmadığının görülmesi ile konabilir. Kapsülün bu şekilde bir istilası durumunda folliküler kanser, kapsülün sağlam kalması halinde iyi huylu folliküler adenom tanısı konur.   Bu tümör, papiller tiroid kanseri ile karşılaştırıldığında, boyun metastazına daha nadiren yol açar, buna karşın akciğer, kemik gibi uzak organ metastazların daha sık olduğu düşünülür.   Tedavileri papiller tipte olduğu gibi total tiroidektomi ve istila yapmış kanser durumunda tümör büyüklüğü ne olursa olsun ameliyat sonrası radyoaktif iyot tedavisi şeklindedir. Hastaların % 80 i başarılı bir tedavi ardından normal sağlıklı yaşamlarını sürdürürler.