Fasiyal Paralizi – Yüz Felci

Yüz felci, yüzün mimik hareketlerini kontrol eden sinirin fonksiyonunu kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan bir sorundur. Yüz felci geçiren hastaların yaklaşık %70’inde her türlü incelemeye rağmen belli bir neden bulunamaz. Bu tür yüz felcine Bell paralizisi adı verilir ve nedeninin virüsler tarafından oluşturulan sinir iltihabı olduğu sanılmaktadır. Yüz felci geçiren hastalarda, kulak kemiğinin içinde uzun bir seyri olan siniri etkileyebilecek bir kulak hastalığı bulunmadığından emin olunması için bir KBB Hastalıkları uzmanının muayenesi gerekir. Bazı hastaların aynı zamanda bir Nöroloji uzmanı tarafından da muayenesi gerekebilir. Yüz felcinin daha nadir olarak rastlanan başka nedenleri de vardır: kulak iltihapları, tümörler, sinir yaralanmaları gibi. Belli bir nedenin saptanamadığı yüz felçlerinde kendiliğinden iyileşme olursa da, bazı hastalarda sekelli iyileşme, hatta iyileşmeme riski de vardır ve tedavinin hedef grubu bu gruptaki hastalardır. Yüz felcinin tedavisi felcin oluşma nedenine, süresine ve şiddetine göre genellikle her hastada farklı bir planlama gerektirir ve aynı durum için farklı tedavi alternatifleri bulunabilir.  

Tedavi

Bell Paralizisi: Travma, tümör, enfeksiyon gibi bariz bir neden saptanamayan akut yüz felçleri Bell paralizisi olarak isimlendirilir. Nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber viral iltihaba bağlı, immün bir mekanizmaya bağlı olarak oluştuğu kabul edilmektedir. Kendi kendini sınırlayan bir patoloji olan Bell paralizisi ilerleyici olmayıp genellikle kendiliğinden düzelmektedir. Hastaların %80-90 ında felç tamamen düzelmekte tam hareket kaybı oluşmamış hastalarda bu oran %95-100 e çıkmaktadır. Ancak felcin tam olduğu ve erken dönemde yapılan testlerde %90 ın üzerinde sinir lifi kaybı saptanan hastalarda tam iyileşme oranı %50 ye düşmektedir. Felçten sonraki ilk 3 gün içerisinde başvuran hastalara, engel oluşturacak bir durum yoksa damar yoluyla uygun dozda kortizon verildikten sonra ağız yoluyla başlanan kortizon tedavisine 1-2 günde bir yavaş yavaş doz azaltılarak ortalama 10-15 gün devam edilmektedir. Mide bağırsak sistemi üzerindeki yan etkilerini önlemek amacıyla kortizonun yanında mide koruyucu tedavi eklenmelidir. Etkenin virüs olma ihtimali nedeni ile tedaviye ağız yolu ile anti viral ilaç eklenmektedir. Yüz siniri fonksiyonlarının tamamen kaybolduğu durumlarda iyileşme döneminde yüz kaslarında incelme oluşumunun önlenmesi amacıyla sıcak tatbiki, masaj ve yüz egzersizleri uygulanır. Gözde açık kalmaya bağlı kuruma olabileceği için göz koruyucu ve nemlendirici tedaviler uygulanmalıdır. Kortizon kullanımının sakıncalı olduğu durumlarda (kontrol edilemeyen şeker hastalığı, gebelik vb) alternatif tedaviler verilebilir. Hastanın takibinde 3 hafta sonunda düzelme varsa destekleyici tedaviye devam edilmekte klinik düzelme izlenmeyen hastalara elektrikle kas uyarım testi (EMG) yapılmaktadır. EMG de iyileşme bulguları olan hastalarda tıbbi tedavi ile izleme devam edilmekte, total uyarı kaybı olup iyileşme bulguları bulunmayan hastalarda MR tetkiki yapılmaktadır. Bu tetkikte patolojinin yeri saptanan hastalarda uygun cerrahi teknikle sinirin kanal içinde serbestleştirilmesine yönelik cerrahi uygulanmaktadır. Felç süresi uzadıkça iyileşme kalitesi düşmektedir. Cerrahi müdahalenin en kısa zamanda yapılmasının yüz fonksiyonlarının en ideal şekilde tekrar kazanılmasında en önemli faktör olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle yüz felci olan hastalarda erken dönemde tanı ve uygun tedavinin iyileşmede önemli etkisi vardır.   Akut ve kronik orta kulak iltihabı sırasında ortaya çıkan yüz felci acil durum arz etmektedir. Akut orta kulak iltihabı sırasında görülen yüz felçlerinin tedavisinde damardan antibiyotik başlanmalı ve kulak zarına delik açılarak orta kulakta biriken iltihabın boşalması sağlanmalıdır. Ek olarak kortizon tedavisi uygulanabilir. Kronik orta kulak iltihabı sırasında yüz felci oluşması durumunda acil cerrahi müdahale gerekmektedir.