Tiroid papiller karsinomu en sık görülen tiroid kanseri tipidir. Bu tipteki kanserler genellikle 20-50 yaş arasında, kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülür. 14 yaşından küçük çocuklarda da görülen en sık tiroid kanseri bu tiptedir. Tiroid kanserlerinin % 90 ı bu tiptir. Genellikle uzun yıllar (bazen 30 yıl) hiç büyümeden 1 cm nin altında kalarak belirti vermeyebilirler ve başka bir sebeple örneğin guatr veya hipertiroidi nedeniyle bezin ameliyatla çıkartıldığında tesadüfen bulunurlar. Son yıllarda checkup programları sırasında hassas ultrasonografi aletleri ile tetkik sırasında sıkça bulunmaya başlamışlardır.

 

Radyasyon ve papiller tiroid kanseri arasındaki ilişki, bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Özellikle 20 yaşından önce radyasyona maruz kalan bireylerin, ilerleyen yıllarda tiroid bezinde kanser ortaya çıkma ihtimali, diğer bireylere göre daha fazladır.Radyasyon dışındaki sebepleri ise net olarak bilinmemekle birlikte, papiller tiroid kanserlerinin %5-15’inin genetik sebeplere bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Kadınlarda papiller tiroid kanserinin erkeklere kıyasla 2-3 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir.
<h5><img class=”alignnone wp-image-391699″ src=”http://drniyazi.com/wp-content/uploads/2017/11/papiller-tiroid2.jpg” alt=”” width=”443″ height=”444″ /></h5>
Papiller kanserin tedavisi cerrahidir ve total tiroidektomi ile tedavi edilmelidir. Hastaların boyunda lenf bezi tutulumu olduğu takdirde tiroid ile birlikte lenf bezlerinin de bir blok halinde çıkartılması gerekir. Bu durumdan ameliyat öncesi şüphelenildiğinde bu lenf düğümü tiroid ameliyatından önce hiçbir şekilde cerrahi olarak çıkartılmamalı, gerekiyorsa iğne biyopsisi ile tanı konmalı ve doku bütünlülüğü bozulmadan hastanın tiroid bezi lenf bezleri ile birlikte çıkartılmalıdır. Bu ameliyata total tiroidektomi+modifiye radikal veya fonksiyonel boyun lenf diseksiyonu ameliyatı adı verilir.

0

You may also like

Tiroid Bezi – Guatr Ameliyatı
Tiroid Nodülü ve Tedavisi
Folliküler Tiroid Kanseri Ameliyatı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir