Gırtlak boyun orta ön kısmında dil kökü ve nefes borusu arasında uzanan kıkırdak, zar, kas ve ligamentlerden oluşan yutma, konuşma ve solunum fonksiyonlarında görevli anatomik bir yapıdır.

        

 

Gırtlağın bölümleri;

Supraglottik Bölge: Ses tellerinin bulunduğu bölgenin üstünde kalan ve üst gırtlak olarak adlandırabileceğimiz kısmıdır.

Glottik Bölge: Ses tellerinin bulunduğu kısımdır. Ses bu bölgede oluşur.

Subglottik Bölge: Ses tellerinin bulunduğu bölgenin altında kalan ve alt gırtlak olarak adlandırabileceğimiz kısmıdır.

 

 

Gırtlak kanseri, temel olarak gırtlak yapılarının üzerini örten epitel hücrelerinin kontrolsüz büyümesi, çevre yapıları harap etmesi ile seyreden bir hastalıktır. Gırtlak kanserlerinin örtücü tabakadan kaynaklanan bu türüne Skuamoz Hücreli Kanser adı verilir ve bu organda ortaya çıkan kötü huylu tümörlerin çok büyük bir kısmını oluşturur. Gırtlak kanserleri, diğer kötü huylu tümörler gibi tedavisiz kalıp ilerlemesi durumunda boyundaki lenf bezeleri ve vücudun diğer organlarına sıçrayarak (metastaz) hayatı tehdit eder hale gelir

 

Gırtlak kanseri en sık ses tellerini içeren glottik bölge ve onun üzerinde kalan supraglottik bölgeden kaynaklanır. Ses tellerinin altında bulunan subglottik bölge kaynaklı kanserler oldukça nadirdir.

 

Gırtlak kanseri nedenleri nelerdir?

  • Sigara
  • Alkol
  • Mesleki maruziyet (petrol, kimya, tekstil, ağaç sanayi)
  • Gastroözafagiyel ve laringofarengealreflü
  • Human papillomavirus
  • Genetik yatkınlık

Gırtlak kanserinin belirtileri nelerdir?

Gırtlak kanseri uzun süreli ses kısıklığı,  boyunda şişlik, yutma güçlüğü, sürekli boğaz ağrısı, ağızdan kan gelmesi, nefes darlığı ve kilo kaybı gibi belirtilere sebep olabilir.

Larenks kanserinin tedavisi hastalığın durumu (evre, tümör boyutu, boyun lenf tutulumu..), radyoloji inceleme bulguları ve hastanın genel sağlık durumuna göre planlanmaktadır. Erken evre kanserlerde (evre 1-2) yalnızca radyoterapiya da yalnızca cerrahi uygulanabilirken, ileri evre kanserlerde (evre3-4) kombine tedaviler (radyoterapi+kemoterapi+cerrahi) uygulanabilmektedir.

 

 

Cerrahi yaklaşımlar;

Ses teli sınırlı yaklaşımlar, ses tellerinin yüzeyel ve derin hastalık barındırmasına göre Stripping (Soyma-Sıyırma): Çok erken evre ses teli kanser ve kanser öncesi lezyonlarında, hastalıklı mukoza katmanı özel aletlerle sıyrılarak vücuttan uzaklaştırılmaktadır.

Kordektomi: Stripping cerrahisi için uygun olmayan, hala erken evre tanımına girse de biraz daha ileri tümörlerin tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.

Daha ileri kanserler için gırtlağın tamamının (total larenjektomi) ya da belirli bir kısmının (parsiyellarenjektomiler) alındığı yaklaşımlar boyun lenf bezlerinin temizliği ile birlikte uygulanabilmektedir.

 

 

Dışarıdan kesi olması, kalıcı boğaz deliği veya konuşma ve yutma fonksiyonlarıyla ilgili sonuçlar; hastalığın durumu, hastanın genel sağlık durumu ve uygulanan cerrahiyle yakın ilişki göstermektedir.

 

0

You may also like

Tiroglossal Duktus Kisti Ameliyatı
Tükürük Bezi Tümörleri Ameliyatı
Dil ve Ağız Boşluğu Kanserleri Tedavisi ve Ameliyatı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir