Kulak

İşitme Kayıpları, Kulak İltihapları, Timpanoplasti, Kulak Tüpü, Çocuklarda İşitme Kayıpları, Fasiyal Paralizi – Yüz Felci

Burun

Burun Estetiği, Alerjik Nezle – Alerjik Rinit, Burun Tıkanıklığı, Sinüzit Tedavisi, Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı,

Boğaz

Bademcik Ameliyatı, Geniz Eti Ameliyatı, Horlama ve Uyku Apnesi Ameliyatı

Baş Boyun Cerrahisi

TiroglossalDuktus Kisti Ameliyatı, Tiroid Bezi – Guatr Ameliyatı, Tiroidnodülü ve tedavisi, PapillerTiroid Kanseri Ameliyatı, FollikülerTiroid Kanseri Ameliyatı, MedüllerTiroid Kanseri Ameliyatı, Tükürük Bezi Tümörleri Ameliyatı, Parotis bezi tümörü Ameliyatı, Submandibuler Bez Tümörü Ameliyatı,
Dil, Ağız Boşluğu kanserleri tedavisi ve ameliyatı , Dudak kanseri tedavisi ve ameliyatı, Larenks Kanseri – Gırtlak Kanseri Ameliyatı, Glomus Tümörü ve Ameliyatı,

Ses

Ses Teli Ameliyatı

Blog